Ngày đăng : 2/24/2019
Thi công nội thất bao gồm 2 công đoạn chính đó là thi công phần thô và thi công phần hoàn thiện. Vậy 2 công đoạn này cụ thể như thế nào?
Chia sẻ bài viết: